RODZINOM NASZEJ POLSKIEJ SZKOŁY ŻYCZYMY POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2023 ROKU!!!

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Zadania domowe
klasa I AStrona: 1 | Następna

 

- - - Strona 1 z 2 - - -

 


PRACA DOMOWA

 
Zapraszam Babcie oraz Dziadków do naszej klasy na krótką uroczystość o godz. 13:15
Zapraszam Rodziców na zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze klasy I o godz. 13:40. Kto z rodziców chce może zostać od godz. 13:15.

1. Poznaliśmy literkę Ó, ó razem z literą U, u. Obie są tą samą głoską, ale mają inny znak graficzny - literę.
Wraz z rodzicem napiszę w zeszycie w dwie linie 3 wyrazy, które mają w sobie literę "ó".

2.Uporządkuj wyrazy w zdania w ćwiczeniu 4 na str. 35. Podkreśl na czerwono wszystkie litery U, u.
Podkreśl litery Ó, ó na czerwono i przepisz wyrazy, które je zawierają w ćwiczeniu 5 na str.36.

3. Czytamy "Już czytam" na str. 35. Nie czytaliśmy tego tekstu w klasie. Proszę przeczytać głośno dzieciom przed ich próbą czytania.

4. Proszę porozmawiać z dziećmi na temat: "ćo lubię / -isz robić? Jaki jest Twój ulubiona potrawa, zabawa, bajka?

5. Wszyscy potrafią zaśpiewać i powiedzieć głośno:

https://youtu.be/tf4IjB_-U4g

Babciu, Dziadku, coś Wam dam.
Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat.
Babciu, Dziadku żyj sto lat!

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2023-01-24 23:44:01 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
28 stycznia 2023

 

 

Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza - Brooklyn, Nowy Jork
183 25th Street - Brooklyn, NY 11232 - United States of America

praca domowa

 
,Bardzo mile jestem zaskoczona słuchając jak nasze dzieci czytają po polsku po uprzednim przygotowaniu w domu.

Dzisiaj przedstawiłam dzieciom skalę ocen jaką będę używała w drugim semestrze nauki języka polskiego w polskiej szkole.
Aby bardziej zróżnicować i jednocześnie zachęcić do starania się i pracy skala ocen będzie: 6, 6-, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+,3, 3-, 2+,2, 2-, 1+, 1.
To będą oceny, którymi będę określała pracę dzieci w szkole, w domu. Na koniec roku szkolnego, na świadectwie szkolnym skala będzie następująca:
6-celujący, 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny, 1 niedostateczny.

Na ocenę czytali:
1. Oliver oraz Mia Krzywicki przeczytali na 6, Alan na 6-, Zosia na 5+ BRAWO, BRAWO, BRAWO, AŻ MIŁO BYŁO SŁUCHAĆ!

PRACA DOMOWA:
1. Dzieci otrzymały ksero, kartkę z wyrazami i zdaniami z wieloma literkami "ż". Proszę wzrokowo poczytać, a tym samym utrwalić obecność litery "ż" w języku polskim.
Inne dzieci, które nie czytały na ocenę będą czytały kartkę ksero. Kto nie czytał dzisiaj ciągle ćwiczy "Już czytam" na str. 31.
2. Kto nie napisał liter "h", "f", "ż" na stronach 30, 31, 32 proszę uzupełnić.
3. Proszę aby dzieci obejrzały:

https://youtu.be/tf4IjB_-U4g
I razem czytały z p. Jolą.
4. Wszyscy uczą się słów:

Babciu, Dziadku, coś Wam dam. Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat. Babciu, Dziadku żyj sto lat!

 

 

 

 

 

2023-01-15 09:58:19 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
21 stycznia 2023

 


PRACA DOMOWA

 
W SOBOTĘ 7 STYCZNIA SPOTKALIŚMY SIĘ JUŻ W NOWYM 2023 ROKU.
NASZYM RODZINOM SKŁADAMY ŻYCZENIA POMYŚLNOŚCI I ZDROWIA W NOWYM 2023 ROKU.

NA JASEŁKACH pojawiło się tylko troje dzieci z naszej klasy Zosia, Natalka Socha oraz Alan Wojtach. Dziękujemy rodzinom za obecność.
Dotychczas wymienialiśmy się książkami z naszej klasowej biblioteki od miesiąca lutego rozpoczniemy wypożyczanie książek ze szkolnej biblioteki. Proszę, aby wszystkie dzieci przyniosły książki z klasowej biblioteki do szkoły w przyszłą sobotę.

Na zajęciach w ostatnią sobotę powtórzyliśmy tradycje świąteczne, nazwy potraw wigilijnych i układaliśmy modele wyrazów z kartoników niebieskich - spółgłoski oraz czerwonych - samogłoski.
Poznaliśmy litery : "H,h", "F,f", "Ż,ż"
PRACA DOMOWA:
1. Porozmawiam z rodzicami na temat w punktach 2, 3, 4 str.30 - podręcznik
2. Ćwicz czytanie "Już czytam" na str. 31. W klasie będziemy czytać głośno.
3. Ćwiczenia 1 str.30 oraz 3 str.31 - ćwiczenia
4. Ułóż model wyrazu z kartoników niebieskich i czerwonych do wyrazów: mleko, herbata, jabłko, ananas.
5. Ćwiczenie 7 str. 33 - ćwiczenia

Prawdopodobnie na 28 stycznia zaplanujemy spotkanie klasowe dla Babć i Dziadków z racji ich styczniowego święta połączone z wywiadówką.
Za tydzień przygotujemy życzenia dla Dziadków aby wysłać tym Babciom w Polsce na 21 stycznia
21 stycznia odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca pierwsze półrocze nauki po 13:15.
Czy wszystkie dzieci odebrały paczki ze słodyczami od Mikołaja?

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2023-01-09 17:18:31 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
14 stycznia 2023

 


PRACA DOMOWA

 
W sobotę 17 grudnia zamiast religii jest Msza Św. rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 9:00 rano.
Po Mszy Św. mamy próbę na Jasełka, zostajemy więc w kościele.
Następnie zajęcia będą do godz. 13:15.

Praca domowa:
1. Najważniejszą kolędą podczas Jasełek, oprócz kolędy wskazującej na narodziny Jezusa jest "Świeć gwiazdeczko świeć"
ĆWICZYMY GŁÓWNIE, ALE NIE TYLKO:

"ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ"
https://drive.google.com/file/d/1PTP23W2gecJUz0xTzEX_DsLKbm3cfKcP/view?usp=sharing

Pozostałe kolędy:
1. "O MARIO CZEMU POBLADŁAŚ"
https://drive.google.com/file/d/1hBQjpOQ_HE_d_hGlvNX22XwQ43T9MN8u/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=OHfEwHbWJXk

2. "NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE"
https://drive.google.com/file/d/1t_-ANPgLM_GBLIbh1yG-vriQhYoXx3he/view?usp=sharing

3. "DZISIAJ W BETLEJEM"
https://drive.google.com/file/d/1S8ndeqDsVsKLZfjGPWwe9PYQe9eN42n0/view?usp=sharing

4."PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM"
https://drive.google.com/file/d/1qoofPhW7n_sKuIbIWhek1_URKE0ZpZfM/view?usp=sharing

5. "PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI"
https://drive.google.com/file/d/1HO2bO-yWaeDJiAe_phlVgiLpHWqtveLD/view?usp=sharing

Powtarzamy budowanie modelu wyrazów:
Zbuduj model wyrazu dla wyrazów: balon, opłatek, pierogi, kolacja, prezent, ręka, hipopotam, gwiazdka,
Powodzenia!!!

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2022-12-14 23:22:17 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
17 grudnia 2022

 


PRACA DOMOWA

 
Dzieci otrzymały kopię "Czytanie po polsku na miesiąc GRUDZIEŃ" Proszę w miarę możliwości pracować z dzieckiem nad krótkim czytaniem po polsku każdego dnia.
1. Czytamy płynnie:"Już czytam" na str. 24- na tą sobotę. Próbujemy czytać:"Już czytam" na str. 31 - nie na tą sobotę.
2. Ćwiczenie 1 str.22
3. Ćwiczenie 4 str. 23

https://youtu.be/Vo_zApoW81s

Powyższy film uczy nas jak bawić się z dziećmi w układanie modelu wyrazu.
Wydawałoby się, że jest dla starszych dzieci.
Nasi uczniowie doskonale wszystko rozumieją, a oglądając razem z mamą mogą wytłumaczyć jak się buduje model wyrazu.
Potrzebne są czerwone dla samogłosek i niebieskie dla spółgłosek kartoniki, które wycinamy z kolorowego papieru.

4. Zbuduj model wyrazu dla wyrazów: balon, opłatek, pierogi, kolacja, prezent, ręka, hipopotam, gwiazdka,
Powodzenia!!!

 

 

 

 

 

2022-12-07 20:30:36 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
10 grudnia 2022

 


PRACA DOMOWA

 
1. W załączniku znajduje się karta czytelnika na miesiąc GRUDZIEŃ. W sobotę 3 grudnia dzieci dostaną książki pt. "Bajki logopedyczne" - pamiątki ślubowania.
Zaczynamy od grudnia czytanie codziennie po polsku. Może to być nasz elementarz, pamiątka ślubowania jest też dobrym źródłem oraz inne książki w języku polskim.
CZYTAMY CODZIENNIE 15-20 MINUT W JĘZYKU POLSKIM. Szczerze, tylko kolorujemy te czapki, w których dniach rzeczywiście czytaliśmy.
Zaczynamy od 1 grudnia - czwartek.

2. Ćwiczenie 1 str. 18 Pokoloruj na niebiesko okienka, w których słyszysz głoskę "j"

3. Piszemy: Ćwiczenie 4 str. 19 oraz Ćwiczenie 2 str.22. Zachęcam też do pisania literek w liniach do strony 24 włącznie.

4. Ćwiczenie 5 str. 24. Ćwiczenie 7 str. 25.

5. Czytanie "Już czytam" na stronach 19 oraz 24.

Ważna informacja:
W ostatnią sobotę dzieci poznały jeden ze sposobów zmiękczenia spółgłosek w języku polskim - przez literę "i" np. "ci", "si", "ni", "ki" - w wyrazie "rakieta". Czytając można zaakcentować i poprosić dziecko aby podzieliło wyraz ze zmiękczeniem na głoski i sylaby, np: rakieta - r--a-ki-e-t-a ra-kie-ta
Litera i ma troszkę inne brzmienie i inne funkcje niż w języku angielskim - przeważnie zmiękcza spółgłoski.

https://youtu.be/Vo_zApoW81s

 

 

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2022-11-25 11:38:47 ET
Anna Misiewicz-Andruchów
3 grudnia 2022

 


- - - Strona 1 z 2 - - -

 

Strona: 1 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny

 

 

Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza - Brooklyn, Nowy Jork
183 25th Street - Brooklyn, NY 11232 - United States of America

 

 


 

 


 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Internetowy Serwis Edukacyjny | internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | Portal ISE 2.10

 

CSS Framework copyright by Vision Design - graphic zoo | MFG labs icon set copyright by MFG labs